In den beginne…

Op 30 augustus 1921, honderd jaar geleden, vond de opening plaats van de Protestantse Mulo aan het Brugplein.

Een afdeling voor voortgezet onderwijs werd toegevoegd aan de al bestaande protestantse lagere school. Er werd begonnen met twee klassen, het aantal leerlingen bedroeg 19 en het personeel bestond uit een hoofd en een onderwijzer. Hiermee was het fundament voor een protestants-christelijke middelbare school gelegd. De basis voor dit protestants-christelijk onderwijs in ’s-Hertogenbosch was echter een kleine vijftig jaar eerder gelegd met de oprichting van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

Dit is dominee (ds.) Hendrik Pierson, de stichter van het ds. Pierson College.