Terugblik november

Dinsdag 9 november

Practicum ‘Gezond of niet? Vouwtje verkeerd’

Er deden 15 enthousiaste leerlingen mee met het practicum ‘Gezond of niet? Vouwtje verkeerd.’ Twee Leidse studenten vertelden over het belang van een goede vouwing van eiwitten. Dit illustreerden ze met twee interessante practica, waarbij het werken met de fluoriscentie microscoop eruit sprong. Het leverde plaatjes op van groene cellen met rode celkernen waarmee eiwitafwijkingen werden aangetoond. 

Een kort verslag van Aya (leerling A6C):
Tijdens Pierson 100 heb ik deelgenomen aan ‘Vouwtje verkeerd.’ Het project werd geleid door twee studenten van de universiteit van Leiden. Tijdens het project hebben we een preparaat gemaakt met kankercellen en hebben we er naar gekeken onder een super microscoop. Veder hebben we kristaleiwitten gemaakt en bekeken onder een normale microscoop. Het was een zeer leerzame en leuke activiteit, dus zeker een aanrader.

Vrijdag 12 november

Pierson de ruimte in: groot succes!

Pierson de ruimte in: groot succes!

Het enthousiasme was groot, zowel bij leerlingen als bij docenten en TOA’s. Er had zich een mooie groep ontwerpers en wetenschappers gemeld: jongens en meiden, jong en oud; de hele school was vertegenwoordigd. Na een korte introductie wilde iedereen aan de slag. De opdracht was eenvoudig: pas de plastic fles zo aan dat die na lancering een grotere afstand aflegt dan de onbewerkte fles. Er waren twee categorieën: de gasexplosie met kleine fles en de aandrijving met luchtdruk van een grote fles. Voordat iedereen aan de slag kon, moest eerst een nulmeting worden uitgevoerd.

Ontwerp- en testfase
Leerlingen gingen fanatiek te werk: er werden ontwerptekeningen gemaakt, driftig gediscussieerd over wat nodig is om zo ver mogelijk te reiken, materialen werden bewerkt en de meest uiteenlopende ontwerpen zagen het daglicht. Puntige kegels met of zonder staartvinnen, deltavliegers, verzwaard met munten, gestabiliseerd (of toch niet?) met linten, met ingenieuze geleiders en vernuftige mechanieken: de creativiteit was bijzonder groot! Alle ontwerpen waren uniek.

De ontwerpers konden een aantal testmetingen uitvoeren om te onderzoeken of hun aanpassingen succesvol waren. Indien niet, moesten ze iets anders verzinnen. Waarom was de aanpassing niet succesvol? Wat kon men leren van de testmeting en hoe kon je daarmee het ontwerp verbeteren? Waren de aanpassingen wel succesvol, dan was de uitdaging om het ontwerp nog verder te verbeteren.

De lancering

Na drie uur noeste arbeid was het zo ver: de grote finale! Welk ontwerp zou de grootste afstand afleggen? De jongste deelnemers hebben de beste resultaten behaald. Met de gasexplosie werd ruim 20 meter ver geschoten, de luchtdrukraket bereikte zelfs een afstand van 40-plus meter, buiten het bereik van onze meetinstrumenten. Wat een succes! Maar ook de ontwerpen die niet zo ver reikten zijn waardevolle ontwerpen. In de wetenschap en bij het ontwerpen leren we ook heel veel van wat niet werkt, misschien zijn die lessen wel het meest waardevol. Hoewel we geen analyse hebben uitgevoerd van de verschillende ontwerpen en hun succesfactoren (of het ontbreken daarvan), kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat eenvoudige ontwerpen verder zijn gekomen dan de vernuftige modellen. Less is more, zou dat ook hier gelden? Dit zou een prima onderzoeksvraag zijn voor een vervolgonderzoek.

Sterrenwacht Halley
Na de toch wel lange reeks lanceringen was het tijd voor een meer dan verdiende pizza en proostten we met een glaasje prik op de goede afloop van het eerste deel van ons programma. Na het eten kregen de leerlingen een oorkonde voor de geleverde prestatie en werden de winnaars getrakteerd op een lekkere reep chocolade: Storm van de Water en Anton Burger mochten die in ontvangst nemen in de categorie luchtdruk, Farah en Jakob Weyler in de categorie gasexplosie. Samen hebben we snel alles opgeruimd en zijn we vertrokken richting sterrenwacht Halley in Vinkel.

Daar hebben we een mooie en leerzame presentatie gekregen over astronomie. Al de verschillende hemellichamen zijn aanbod gekomen, beginnend met onze aarde, maan en zon. De andere planeten konden natuurlijk niet ontbreken. Er is duidelijk het verschil uitgelegd tussen kometen, meteoren en meteorieten. Vervolgens werd de groep in twee gedeeld voor het verdere programma. We hebben een reis gemaakt door het heelal, vertrekkend vanuit de diepe oceaan waar ooit al het leven is begonnen naar de verste uithoek in het heelal, ver weg van onze eigen Melkweg voorbij miljarden andere sterrenstelsels, langs nevels die de kraamkamers van nieuwe sterren zijn. We zijn ook in de sterrenwacht geweest waar een grote telescoop staat. De eerste groep heeft het geluk gehad om tussen een paar schaarse opklaringen de maan door de telescoop te kunnen zien. Het was echter overwegend bewolkt, dus veel meer dan paar keer een glimp van de maan was er niet te zien. Dat heeft echter de pret niet mogen drukken.

De dag was een groot succes. Leerlingen hebben een leuke én leerzame dag gehad en hebben al hun creatieve en analytische talenten kunnen inzetten bij het ontwerpen van raketten. De docenten en TOA’s van verschillende secties hebben nauw samengewerkt en veel lol beleeft aan de dag én aan de voorbereiding. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar, in de vorm van een buitenschoolse activiteit, als ontwerpopdracht binnen het reguliere schoolprogramma of als onderdeel van de maakklas.

‘The sky is the limit’, zeggen ze in het Engels, maar zoals in Star Trek wordt opgemerkt: ‘Space is the final frontier!’ Tot de volgende Pierson in de ruimte!

| Foto’s

Dinsdag 16 november

Kick-off Maak-Klas

Op 16 november was het zover, de kick-off van de Maak-Klas op de Pierson. Een enthousiaste en leuke club makers verzamelden zich in het bètatec lokaal voor een nieuw project in onze school. Twaalf makers hebben zich ingeschreven voor de maakklas.

In de Maak-Klas krijgen leerlingen de ruimte om onder bevlogen begeleiding hun ideeën vorm te geven, problemen op te lossen of vragen te onderzoeken. De Maak-Klas is niet alleen een fysieke plek waar makers aan hun project kunnen werken. Het moet vooral ook een gemeenschap worden waarin het plezier in het ‘maken’ voorop staat en waar kennis en vaardigheden gedeeld worden.

Daarom hebben we de kick-off gevierd met een donut en wat frisdrank. Op een enkele uitzondering na, komen de makers uit de onderbouw. Na een korte voorstellingsronde, hebben de deelnemers kort toegelicht wat ze graag zouden willen maken. Ook daarin was er een grote verscheidenheid. Toch was er ook voldoende overlap in de ideeën zodat het mogelijk is dat er onderling veel samengewerkt kan worden en kennis of vaardigheden gedeeld kunnen worden.

We gaan slimme huizen ontwerpen waar installaties geprogrammeerd worden waardoor bijvoorbeeld licht en verwarming door sensoren aangestuurd kan worden. Met (zwerf)afval gaan we beelden maken en uit gerecycleerde kleding gaan we nieuwe kleding maken. Er zijn makers die met klei aan de slag willen en weer anderen willen met de 3D-printer werken. 

De makers zijn begonnen met een brainstorm over wat ze denken nodig te hebben om aan de slag te kunnen gaan met hun project.  Dinsdag 30 november staat de tweede bijeenkomst gepland en kunnen we aan het feitelijke maken beginnen. Daar hebben we heel veel zin in!